Atbalsta resursi mana bērna karjeras izvēlē

Lejupielādēt PDF dokumentu

 

Vecāki – bērnu padomdevēji

 Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu vecākiem.
Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu.
Par tēmu «Karjera» var atrast informāciju dažādās valodās ne tikai portālā www.google.lv un www.wikipedia.org, ierakstot nepieciešamo vārdu vai vārdu savienojumus, bet arī:
Profesiju standarti

www.profesijupasaule.lv

http://www.aiknc.lv/lv/

http://www.enic-naric.net/

http://www.proforientator.ru/

http://www.niid.lv/

“Mans bērns izvēlas karjeru”

PDF dokuments: http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

 

Ēnu diena  Rīgas 54. vidusskolā

ena

   Lai veicinātu skolēnos karjeras izvēles un sadarbības prasmes, š. g. 12. aprīlī skolā notika Ēnu diena 7. -11. klašu skolēniem.  Nedēļu pirms Ēnu dienas skolēni  iepazinās ar Ēnu dienas norisi skolā, notika skolēnu pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu, kā arī skolēni gatavoja jautājumus Ēnu dienai.

   12.aprīlī skolēni norādītajā laikā ieradās pie izvēlētā Ēnu devēja. Skolēni Ēnu dienas laikā veica uzdevumus, piemēram, vēroja, intervēja u.tml. ēnu dienas beigās ēnotāji aizpildīja Ēnu dienas atspoguļojuma lapu, lai novērtētu ieguvumus un apkopoto informāciju.

   Nākamajā dienā notika stunda veltīta Ēnu dienas norises analīzei. Tika izvērtēts Ēnu dienas lietderīgums, skolēni  aktīvi dalījās pieredzē, stāstīja par saviem ieguvumiem. Skolēni izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties Ēnu dienā.

   Skolēnos Ēnu diena radīja interesi un priekšstatu par profesijām skolā, paplašināja skolēnu redzesloku un izpratni par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, demonstrēja saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar motivētāku attieksmi pievērsties mācībām, kā arī skolēni iepazinās ar piedāvāto profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu sagatavoties darba tirgum.

Sīkāka informācija par Ēnu dienu skolā apskatāma prezentācijā „Ēnu diena Rīgas 54. vidusskolā”.