Vecākiem

 

Par personas datu apstrādi (PDF)

pervokaska

РИЖСКАЯ 54 СРЕДНЯЯ ШКОЛА

гарантирует успешную адаптацию и качественное обучение вашего ребенка, 

направленное на всестороннее  личностное развитие.

Условия  школьной среды полностью соответствуют возрастным функциональным возможностям первоклассников:

 • эстетичные, современные кабинеты с использованием IT технологий. Уютный гардероб и отдельный шкафчик для одежды и учебных принадлежностей;
 • перспективно-опережающая методика преподавания  и интегрированное обучение;
 • опытные педагоги, творческие личности  с современным взглядом на систему образования;
 • микроклимат: доброжелательность и сотрудничество, безопасность и здоровье;
 • сбалансированное питание: завтраки и бесплатные обеды, ежедневно программа « Skolas piens» — пакетик молока, в осенне-зимний период – программа «Skolas auglis»;
 • бесплатные группы продленного дня ежедневно до 16.30: выполнение домашних заданий, прогулки на свежем воздухе, полдник, спортивные занятия;
 • развитие творческого потенциала : ИЗО и студия современного танца, вокальный ансамбль, танцевальный коллектив «Забава» , фольклорный коллектив «Бирюльки» и театр «Третий звонок»;
 • физическое развития: настольный теннис, баскетбольная школа «Рига», футбольная школа, клуб карате «Санбон»;
 • коррекция и профилактика нарушений чтения и письма,– занятия с учителем-логопедом в специализированном кабинете;
 • занятия  и консультации школьного психолога и социального педагога;
 • программа музейной педагоги и  учебно-познавательные экскурсии.

Познакомиться со школой, увидеть все своими глазами, задать вопросы педагогам,

специалистам школы вы сможете 

27 апреля 2017  (в удобное для каждого время) с 18.00 до 20.00

 в традиционный День открытых дверей для родителей Рижской 54 средней школы.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos» (24.11.2009.), Rīgas 1.-12.klašu skolēni mācību gada sākumā iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta vai sporta ārsta izsniegtu izziņu par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Šāda izziņa nepieciešama, lai skolēns varētu piedalīties  dažādās skolas un ārpusskolas sportiskās aktivitātēs un sacensībās.

Lejupielādēt PDF dokumentu
Lejupielādēt PDF dokumentu

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.