Vecākiem

RĪGAS 54.VIDUSSKOLA

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019./2020.mācību gadā

Reģistrēšanās 1. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz 1.klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pēc bērna reģistrēšanas 1. klasē nepieciešams

 • izziņa par apmeklētajām sagatavošanas skolai nodarbībām (maijā – jūnijā)
 • medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Lēmums par bērna uzņemšanu vai atteikumu Jums tiks paziņots rakstiski.

Uzņemšana  2. – 9. un  11., 12. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz pamatskolas klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • skolēna personas lieta (tiek nosūtīta pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 • liecība par iepriekšējā mācību gada sekmēm un/vai esošā mācību gada atzīmju
 • izraksts Medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Papildus informāciju var saņemt pie lietvedības pārzines  tālr. 67460338.

Par personas datu apstrādi (PDF)

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos» (24.11.2009.), Rīgas 1.-12.klašu skolēni mācību gada sākumā iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta vai sporta ārsta izsniegtu izziņu par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Šāda izziņa nepieciešama, lai skolēns varētu piedalīties  dažādās skolas un ārpusskolas sportiskās aktivitātēs un sacensībās.

Lejupielādēt PDF dokumentu
Lejupielādēt PDF dokumentu

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.