Konsultāciju grafiks

MĀCĪBU KONSULTĀCIJU SARAKSTS

2017./2018.m.g

Nr. Skolotājs (-a) Priekšmets Klases Diena Stunda kab.
1. R.Dņestrjanska krievu valoda un literatūra 6.b Ceturtdiena 7. 6.
2. J.Berdnikova krievu valoda un literatūra 7.a, 8.a, 9.a, 5ab., 12.a,10.a, 11.a Pirmdiena 7. 26.
Ceturtdiena 9.
3. S.Verese krievu valoda un literatūra 6.a, 7.b, 8.b,9.b, 5ab. Ceturtdiena 8. 23.
4. N.Gorbenko matemātika 7.b, 8.b, 9.b, 10.a, 11.a, 5.b Trešdiena 8. 19.
Ceturtdiena 8.
5. T.Kudrjavceva matemātika 7.a, 8.a, 9.a, 5.a, 12.a Otrdiena 9. 18.
Ceturtdiena 8.
6. N.Bondarevs fizika 8ab., 9ab. Trešdiena 9. 14.
8. I.Ļebedevs informātika 5.-7., 11a, 12.a Piektdiena 9. 31.
9. M.Čerepenko latviešu valoda un literatūra 6.b, 8.ab, 10.- 12. Trešdiena 0.* 11.
Piektdiena 8.
10. N.Rukmane latviešu valoda un literatūra 5.ab., 6a., 7ab., 11.a Pirmdiena 8. 17.
Ceturtdiena 8.
11. O.Kazlauska latviešu valoda un literatūra 7.ab, 9.ab, 12.a Trešdiena 0.* 20.
12. I.Vorobjova angļu valoda 10.-12. Trešdiena 8. 28.
13. M.Troca angļu valoda 5.ab, 6.ab Ceturtdiena 7. 24.
Pirmdiena 7.
14. J.Agejeva angļu valoda 7.-9. Trešdiena 0.* 27.
15. Z.Nikonorova vācu valoda 10. -12. Otrdiena 9. 25.
16. I.Čučukina ģeogrāfija 7.- 12. Piektdiena 8.,9. 10.
17. D.Grišule bioloģija, dabaszinības 5.- 12. Piektdiena 8. 16.
18. O.Jakoveļe ķīmija, matemātika 8.- 12., 6.ab Otrdiena 0.* 8.
Ceturtdiena 8.
19. T.Bogdanoviča vēsture, soc.zinības 6.-9. Trešdiena 8. 22.
20. T.Muranova ekonomika, vēsture 10.-12., 7.a Ceturtdiena 8. 21.
22. G.Gusakova sociālās zinības, politika un ties. 9.ab, 12.a Ceturtdiena 8. 10.
23. A.Ušakova mūzika 5.-10. Pirmdiena 8.** 30.
25. L.Starodubova vizuāl. māksla 5.-9. Pirmdiena 7.** 22.
26. I.Gorbača mājturība un tehnoloģijas 5.-9. Ceturtdiena 9.** 13.
27. I.Golovka sports 5.-7. Ceturtdiena 8.** zāle
28. S.Dobišs sports 8.-12. Otrdiena 8.** zāle
Nr. Skolotājs (-a) Klase/ priekšmets Diena (-s) Stunda (-s) kab.
1. R.Dņestrjanska 4.a Ceturtdiena 7. 6.
2. I.Petrova 4.b Ceturtdiena 7. 1.
3. V.Merkla latviešu valoda un literatūra Trešdiena 7., 8. 9.
4. M.Uldriha latviešu valoda un literatūra Otrdiena 6. 4.
      Trešdiena 0.*,6.  
5. M.Troca angļu valoda Ceturtdiena 7. 24.
      Pirmdiena 7.

* 0.stunda    7 45- 8 25
** pusstundas