Fakultātīvu nodarbību saraksts

Fakultatīvu nodarbību un individuālo vai grupu darba saraksts

2017./2018.m.g.

 

Nodarbība Klases Diena Stunda Skolotājs (-a)
Angļu valoda 1.a Pirmdiena 1.,3. M.Troca
Piektdiena 1.,3.
Zinātniskās pētniecības pamati 10.a, 11.a Trešdiena 9., 10. I.Čučukina
Piektdiena 9., 10.
Vācu valoda 9.a Otrdiena 5.,6. Z.Nikanorova
Piektdiena 1.,4.
«Līdera skola» 5.- 9. Otrdiena 7. I.Gorbača
Zinātniskās pētniecības pamati 12.a Pirmdiena 8. D.Grišule
Klubs „Jaunais astronoms» 5.ab, 6.ab Otrdiena 9., 10. D.Grišule
Programmēšana un WEB dizains 10.a Pirmdiena 8. I.Ļebedevs
Valodas un runas kultūras attīstība 4.a Trešdiena 7. R.Dņestrjanska
1.a Otrdiena 1. J.Varlamova
Vizuālā māksla 3.ab Trešdiena 7. J.Majakova
1.a, 2.a Trešdiena 7. I.Petrova