Fakultātīvu nodarbību saraksts

Fakultatīvu nodarbību un individuālo vai grupu darba saraksts

2018./2019.m.g.

 

Nodarbība Klases Diena Stunda Skolotājs (-a)
Angļu valoda 1.a Pirmdiena 6. M.Troca
2.a Ceturtdiena 2.
2.a Piektdiena 4.
Vācu valoda 8.a Ceturtdiena 7. Z.Nikanorova
«Līdera skola» 5.- 9. Otrdiena 7. I.Gorbača
Zinātniskās pētniecības pamati 12.a Pirmdiena 8. D.Grišule
Klubs „Jaunais astronoms» 5.ab, 6.ab Ceturtdiena 10.,11. V.Sirotkina
Datorika (Lietišķā informātika un programmēšana) 8.-9. Ceturtdiena 8. I.Ļebedevs
Valodas un runas kultūras attīstība 5.ab,6.ab Piektdiena 0. O.Kazlauska
0