Par skolu

RĪGAS 54.VIDUSSKOLA

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019./2020.mācību gadā

Reģistrēšanās 1. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz 1.klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pēc bērna reģistrēšanas 1. klasē nepieciešams

 • izziņa par apmeklētajām sagatavošanas skolai nodarbībām (maijā – jūnijā)
 • medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Lēmums par bērna uzņemšanu vai atteikumu Jums tiks paziņots rakstiski.

Uzņemšana  2. – 9. un  11., 12. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz pamatskolas klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • skolēna personas lieta (tiek nosūtīta pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 • liecība par iepriekšējā mācību gada sekmēm un/vai esošā mācību gada atzīmju
 • izraksts Medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Papildus informāciju var saņemt pie lietvedības pārzines  tālr. 67460338.