Karjerai

Karjeras pasākums  “Nākotnes aicinājums”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 16. oktobrī Karjeras pasākums “Nākotnes aicinājums” notika 1. un 6.a klases skolēniem.

 1. klases skolēni uzzināja, kas ir mērķu plānošanas metodika un izstrādāja savu individuālo mērķu karti. Skolēni labprāt prezentēja klases priekšā savu mērķu plānu un pastāstīja par nākotnes profesijas virziena idejām.

6.a klases skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku un izveidoja, rakstot, plānojot un radoši (zīmējot),  savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Karjeras nedēļas pasākums ,,Ielogojies nākotnē”

           15. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 9.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu ,,Ielogojies nākotnē” Radisson Blu viesnīcā. Šī bija visu Rīgas skolu skolēnu grupu tikšanās ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem,  kas pastāstīja savus ,,veiksmju stāstus.” Tie bija dažādu profesiju pārstāvji – dronu izgudrotājs, blogere, IT specialists, Latvijas interneta drošības CERT kompānijas pārstāves un būvuzraugs.  Viņi visi nodarbojas ar to, kas viņiem patīk un tai pašā laikā dod iespēju labi pelnīt. Skolēni uzzināja, kādas iemaņas un prasmes jāattīsta, lai varētu apgūt kādu no profesijām, kas noderēs nākotnē. Katrs viesis savas uzstāšanās beigās atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

        Tikšanās ar organizācijas DREAM FOUNDATION pārstāvi.

   14. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas vidusskolēni tikās ar organizācijas DREAM Foundation pārstāvi, kas pastāstīja par izglītības iespējām ārzemēs. Kā vispopulārako viņš minēja Lielbritāniju, kā arī Somiju,  Nīderlandi un Dāniju. Tā kā mūsu viesis pats ir mācījies Dānijā, skolēni varēja uzzināt visas ar mācīšanos saistītās niances – maksu, dzīvošanu, darba iespējas studiju laikā. Prezentācijā tika parādīts to profesiju klāsts, ko var apgūt šo valstu augstskolās.Tikšanās beigās viesis atbildēja uz skolēnu jautājumiem un pastāstīja par visa veida palīdzību, ko sniedz šī organizācija ārzemēs mācīties gribētājiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

5.b klases skolēni apmeklē mācībstundu “Dzīvei gatavs”

Karjeras nedēļas 2019  ietvaros 14. oktobrī 5. b klases skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu M.Čerepenko apmeklēja Swedbank praktisko mācībstundu programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolēni grupās pildīja uzdevumus, līdz ieguva seifa atvēršanas kodu, klausījās un vizuāli iepazinās ar Swedbankas ēkas rašanos, ar speciālām brillēm vēroja ēkas apkārtni.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko

Rīgas ostu apmeklējums

  24.septembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros 9.b klases skolēni ar klases audzinātāju I.Gorbaču devās ekskursijā pa Daugavas upi, lai iepazītos ar ostu darbību un tur strādājošām profesijām. Ekskursijā skolēni devās  ar kuģīti ,,Jelgava”. Rīgas ostās strādā dažādu profesiju pārstāvji, un skolēni, beidzot pamatskolu, var izvēleties kādu no koledžām vai arodskolām, lai iegūtu kādu no šīm profesijām un turpmāk varētu strādāt kādā no Rīgas ostām.

Skolas PKK I.Vorobjova

SWEDBANK ,,Finanšu laboratorijas” apmeklējums.

24.septembrī 12.klases skolēni karjeras atbalsta attīstības pasākumu ietvaros apmeklēja jauno SWEDBANK sociālo iniciatīvu skolēniem – Finanšu laboratoriju, kas veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt pārdomātus lēmumus,rīkojoties ar savām finansēm. ,,Finanšu laboratorija” ir ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas saistītas ar darbu bankā.
Praktiskās grupu nodarbības beigās skolēnu saņēma mazas balvas un SWEDBANK diplomus.

Skolas PKK I.Vorobjova