Karjerai

 

SWEDBANK Finanšu laboratorijas apmeklējums.

     7.janvārī 11.klases skolēni karjeras atbalsta attīstības pasākumu ietvaros apmeklēja jauno SWEDBANK sociālo iniciatīvu skolēniem – Finanšu laboratoriju, kas veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. ,,Finanšu laboratorija” ir ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas saistītas ar darbu bankā.

     Skolēni darbojās grupās, pildot uzdevumus, lai uzzinātu kodu, ar ko var atvērt seifu. Tika demostrēta filma par SWEDBANK ēkas tapšanu un par darba apstākļiem bankā.

     Praktiskās grupu nodarbības beigās skolēnu saņēma SWEDBANK diplomus.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar SWEDBANK ,,Dzīvei gatavs”” programmas lektori Eviju Kropu.

    12.12.2019. 11.klases skolnieki tikās ar SWEDBANK programmas ,,Dzīvei gatavs” lektori E.Kropu. Lekcijas – praktiskās nodarbības laikā skolēni iepazinās ar vērtspapīru formām, kā arī iejutās fonda biržas brokera lomā. Skolēniem vajadzēja ar statistikas datu palīdzību izvērtēt AS Olainfarm un Tallink group akciju vērtību un nākt pie slēdziena, kuras akciju sabiedrības vērtspapīri ir jāpērk, kad un kāpēc. Visi skolēni strādāja ļoti aktīvi un nonāca pie argumentēta rezultāta.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.b klases skolēni iepazīst metālapstrādes profesijas

2019. gada 5. decembrī Rīgas 54. vidusskolas 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I. Gorbaču apmeklēja Rīgas 3. arodskolu. Skola profesionālajā izglītībā 9. klašu absolventiem piedāvā apgūt metālapstrādes profesijas – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA).

9. klases skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar metālapstrādes profesijām, apskatīt un uzdot jautājumus profesionāļiem.

 

 

 

 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants  M. Čerepenko

Karjeras attīstības atbalsta pasakums 7.a un 7.b klasēs.

     5.12. skolā notika divas lekcijas – nodarbības ,,Personīgā efektivitāte un pašmotivācija ” Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.   

    Tēmas ,,Karjeras lēmumu pieņemšana” ietvaros tika novadītas lekcijas un praktiskās nodarbības lai veicinātu skolēnu izpratni par mācīšanās un izvēles nozīmi nākotnes profesijai. Nodarbības laikā skolēniem tika sniegta palīdzība rast iekšējo personīgo motivāciju mācīties, saistot to ar veiksmīgu karjeras veidošanu.

    Praktiskie vingrinājumi palīdz saprast, no kā sastāv dzīves mērķi, kas ietekmē lēmumus nākotnes profesijas izvēlē. Skolēni dzirdēja praktiskus ieteikumus, kā motivēt sevi rīkoties, mācīties un iegūt savu sapņu profesiju.

Skolēni aktīvi iesaistījās nodarbībā un pildīja dažādus uzdevumus.

 

 

 

 

 

Skolas PKK I.Vorobjova

 

Tikšanās ar SWEDBANK programmas ,,Dzīvei gatavs”      speciālistu Reini Jansonu.

         21.11.19. skolas 11. un 12.klašu skolēni tikās ar SWEDBANK specialistu R.Jansonu, kas novadīja ekonomikas stundas, kas ļāva skolēniem iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās. Stundas laikā skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni, strādājot grupās, iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

Mācāmies rīkoties ar finansēm

7. klases skolēni 15. novembrī piedalījās KAA pasākumā “Dzīvei gatavs”, ko piedāvāja Swedbank. Skolēni aizrautīgi pildīja ar finansēm saistītus uzdevumus, lai uzzinātu seifa kodu un tiktu pie balvām.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

 

 

 

Ekskursija uz ražošanas uzņēmumu ,,Madara Cosmetics”

6. novembrī 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I.Gorbaču apmeklēja kosmētikas ražošanas uzņēmumu ,,Madara Cosmetics”, kas ražo Latvijā iecienītu  kosmetiku. Skolēniem parādīja ražošanas telpas, iepazīstināja ar kosmētikas ražošanas procesu, kā arī pastāstīja par profesijām, kas vajadzīgas, lai ražotu šādu produkciju. Šis uzņēmums ražo kosmetiku no dabīgām izejvielām. Gan skolēniem, gan skolotājai ekskursija patika. Nobeigumā tika pasniegtas nelielas dāvanas.

Skolas PKK I.Vorobjova

Daudzveidīgās profesijas Zoodārzā

Rīgas 54. vidusskolas 4. un 6.b klases skolēni 2019. gada 16. oktobrī devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai KAA pasākuma „Latvijas uzņēmumi un profesijas” ietvaros iepazītu daudzveidīgās profesijas zoodārzā. Pasākums skolēniem izraisīja interesi par profesijām zoodārzā, deva iespēju satikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vērot viņu ikdienas gaitas – dzīvnieku kopšanu, uzturēšanu, barošanu. Skolēni vēroja arī elektriķa darbu zoodārzā. Skolēni uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šo profesiju pārstāvjiem.   Pedagogs karjeras konsultants  M. Čerepenko

 

 

 

 

 

Karjeras pasākums  “Nākotnes aicinājums”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 16. oktobrī Karjeras pasākums “Nākotnes aicinājums” notika 1. un 6.a klases skolēniem.

 1. klases skolēni uzzināja, kas ir mērķu plānošanas metodika un izstrādāja savu individuālo mērķu karti. Skolēni labprāt prezentēja klases priekšā savu mērķu plānu un pastāstīja par nākotnes profesijas virziena idejām.

6.a klases skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku un izveidoja, rakstot, plānojot un radoši (zīmējot),  savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Karjeras nedēļas pasākums ,,Ielogojies nākotnē”

           15. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 9.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu ,,Ielogojies nākotnē” Radisson Blu viesnīcā. Šī bija visu Rīgas skolu skolēnu grupu tikšanās ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem,  kas pastāstīja savus ,,veiksmju stāstus.” Tie bija dažādu profesiju pārstāvji – dronu izgudrotājs, blogere, IT specialists, Latvijas interneta drošības CERT kompānijas pārstāves un būvuzraugs.  Viņi visi nodarbojas ar to, kas viņiem patīk un tai pašā laikā dod iespēju labi pelnīt. Skolēni uzzināja, kādas iemaņas un prasmes jāattīsta, lai varētu apgūt kādu no profesijām, kas noderēs nākotnē. Katrs viesis savas uzstāšanās beigās atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

        Tikšanās ar organizācijas DREAM FOUNDATION pārstāvi.

   14. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas vidusskolēni tikās ar organizācijas DREAM Foundation pārstāvi, kas pastāstīja par izglītības iespējām ārzemēs. Kā vispopulārako viņš minēja Lielbritāniju, kā arī Somiju,  Nīderlandi un Dāniju. Tā kā mūsu viesis pats ir mācījies Dānijā, skolēni varēja uzzināt visas ar mācīšanos saistītās niances – maksu, dzīvošanu, darba iespējas studiju laikā. Prezentācijā tika parādīts to profesiju klāsts, ko var apgūt šo valstu augstskolās.Tikšanās beigās viesis atbildēja uz skolēnu jautājumiem un pastāstīja par visa veida palīdzību, ko sniedz šī organizācija ārzemēs mācīties gribētājiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

5.b klases skolēni apmeklē mācībstundu “Dzīvei gatavs”

Karjeras nedēļas 2019  ietvaros 14. oktobrī 5. b klases skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu M.Čerepenko apmeklēja Swedbank praktisko mācībstundu programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolēni grupās pildīja uzdevumus, līdz ieguva seifa atvēršanas kodu, klausījās un vizuāli iepazinās ar Swedbankas ēkas rašanos, ar speciālām brillēm vēroja ēkas apkārtni.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko

Rīgas ostu apmeklējums

  24.septembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros 9.b klases skolēni ar klases audzinātāju I.Gorbaču devās ekskursijā pa Daugavas upi, lai iepazītos ar ostu darbību un tur strādājošām profesijām. Ekskursijā skolēni devās  ar kuģīti ,,Jelgava”. Rīgas ostās strādā dažādu profesiju pārstāvji, un skolēni, beidzot pamatskolu, var izvēleties kādu no koledžām vai arodskolām, lai iegūtu kādu no šīm profesijām un turpmāk varētu strādāt kādā no Rīgas ostām.

Skolas PKK I.Vorobjova

SWEDBANK ,,Finanšu laboratorijas” apmeklējums.

24.septembrī 12.klases skolēni karjeras atbalsta attīstības pasākumu ietvaros apmeklēja jauno SWEDBANK sociālo iniciatīvu skolēniem – Finanšu laboratoriju, kas veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt pārdomātus lēmumus,rīkojoties ar savām finansēm. ,,Finanšu laboratorija” ir ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas saistītas ar darbu bankā.
Praktiskās grupu nodarbības beigās skolēnu saņēma mazas balvas un SWEDBANK diplomus.

Skolas PKK I.Vorobjova