Karjerai

Kā plānot karjeru

Karjeras izglītības pasākums

            8.11.2018. Rīgas 54.vidusskolas konferenču zālē notika 10. - 12.klašu skolēnu tikšanās ar biedrības Dream Foundation pārstāvi Esteri Upmaci. Skolēniem bija iespēja uzzināt par studijām ārzemēs – Nīderlandē, Dānijā un Lielbritānijā, par studiju kredītu iespējām, par studiju programmām, par profesijām, ko var iegūt mācoties šajās augstskolās. Par dažām profesijām skolēni nekad agrāk nebija dzirdējuši. Dream Foundation pārstāve piedāvāja bezmaksas palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. Skolēni, kas plāno mācīties ārzemēs, novērtēja šādas palīdzības iespēju.

Skolas PKK I.Vorobjova

Karjeras attīstības pasākums  “Profesiju pētnieks”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

2018.09.11. Rīgas 54. vidusskolā viesojās personīgās izaugsmes treneris Mārtiņš Geida, lai rosinātu skolēnu interesi par dažādām profesijām un iepazīstinātu skolēnus ar darba pasauli ar dažādu paņēmienu palīdzību.

 1. klašu skolēni atpazina nodarbošanās un profesijas, skatoties multiplikācijas filmu fragmentus, veidoja profesiju ķēdes ar īpaši sagatavotu kartiņu palīdzību.

Skolēni:

 • iepazina profesiju pasauli;
 • izrādīja interesi, uzdeva jautājumus, izteica viedokli;
 • attīstīja sadarbības prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Karjeras nedēļas 2018 pasākums

 11.10.2018. Rīgas 54.vidusskolā notika pasākums - diskusija Karjeras nedēļas 2018 ietvaros.

Diskusija par karjeras atbalsta ietekmi izglītības iestādē. Pieredzējušu speciālista vadībā jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem – „Vai ir viens pareizais ceļš karjeras lēmuma pieņemšanā? Kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši manas karjeras vadības prasmes?”

Noklausoties pieredzējuša kouča lekciju – prezentāciju, skolēni tika iesaistīti diskusijā, kuras laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par karjeras lēmuma pieņemšanu. Skolēni izteicās par karjeras atbalsta pasākumiem un to ietekmi uz viņu karjeras vadības prasmēm.

Skolēni uzzināja, kā iepazīt un izzināt sevi, lai veiksmīgāk izvēlētos nākotnes profesiju. Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar speciālo metodiku karjeras lēmumu pieņemšanai.

Skolēni mācījās uzdot sev jautājumus un atbildēt uz tiem.

Skolas pedagogs karjeras konsultants I.Vorobjova

Karjeras nedēļas 2018 pasākums

     10.10.2018. Rīgas 54.vidusskolā notika pasākums -  diskusija Karjeras nedēļas 2018 ietvaros.

Nodarbības aktualitātes un nepieciešamības pamatojums – veiktās aptaujas skolās atklāj, ka daudziem skolēniem ir ļoti zema izpratne par to,kāpēc nepieciešamas zināšanas, līdz ar to trūkst izpratne uz kādiem pamatiem balstīt savas nākotnes karjeras izvēli.

Nodarbības mērķis ir paaugstināt skolēnu izpratni par savu nākotnes profesiju.

Nodarbības uzdevums ir veicināt skolēna izpratni par to, kā izvēlēties nākotnes profesiju, palīdzēt rast iekšēju, personīgu motivāciju mācīties un atrast ceļa rādītājus savai nākotnes profesijas izvēlei.

Nodarbības īstenošanas forma bija diskusija pēc noskatītās filmas, kas padarīja nodarbību saprotamāku 7. un 8. klašu skolēniem.

Nodarbībā pastāsta kāds ieguvums ir, ja cilvēks mācās un strādā. Skolēnu grupa piedalījās praktiskos vingrinājumos un sarunā. Nodarbības laikā demonstrēja filmu "Kompetence", kas sastāv no trīs daļām, pēc katras  notika diskusija. Nodarbības gaitā skolēni gūst izpratni par to, kasjāņem vērā izvēloties savu nākotnes profesiju.

 

 

Skolas PKK I.Vorobjova

 

„Profesiju sīrups” Rīgas 54. vidusskolā

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumā „Profesiju sīrups” 3. - 5. klašu skolēni tikās ar profesiju ekspertu pārstāvjiem. Katras klases skolēnu grupas pasākuma laikā apmeklēja 10 profesiju pārstāvjus/ekspertus, iepazinās ar viņu profesiju, pildīja ekspertu dotos uzdevumus: eksperimentēja, pētīja, izzināja, praktiski izmēģināja dažādo profesiju pasauli. Profesijas eksperts novērtēja skolēnu praktisko darbību.

Pasākumā piedalījās profesiju ekspertu pārstāvji:

 1. Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas nodaļa – programmētājs, datortehniķis, robotika.
 2. Rīgas 3. arodskolas - metālapstrādes profesiju pārstāvji Marika Aņisko un Edgars Seimuškins.
 3. Rīgas stila un modes tehnikuma pedagoģe, fotodizaina speciāliste, fotogrāfe Linda Ratuta.
 4. SIA „Riharda Čerkovska Aģentūra” – pasākumu vadītājs Rihards Čerkovskis.
 5. SIA „Karatē klubs SANBON” galvenais karatē treneris Vsevolods Ļebedevs.
 6. Siera mājražotāja no Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Āboliem Mārīte Jēkabsone.
 7. VUGD, Rīgas reģiona pārvaldes 5. daļas komandieris Dmitrijs Novikovs.
 8. Manikīra un pedikīra meistare Katerina Terikova.
 9. Fitnesa treneres Natālija Korovska un Tatjana Morozova.

Skolēni attīstīja sadarbības un komunikācijas prasmes, uzzināja daudz jauna. Šajā pasākumā bija tikai ieguvēji.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Veidosim paši savu Konfelādes konfekti!

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

2018.gada 8. oktobrī Rīgas 54. vidusskolas 1., 2. klases skolēni Karjeras atbalsta pasākuma „Būvē savu karjeru pats!” laikā iepazinās ar uzņēmēja profesiju, pienākumiem, darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Radošās nodarbības laikā skolēni veidoja savu konfekti Konfelādi, apstrādāja un iesaiņoja to. Skolēni guva gan zināšanas, gan pieredzi, kas noderēs karjeras izvēlē.

Pēc pasākuma skolēni kopā ar klases audzinātājām pārrunāja dzirdēto un redzēto, zīmēja Konfelādes tapšanas darbu procesus.

Rīgas 54. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Karjeras nedēļas 2018 pasākums

    09.10.2018. Rīgas 54.vidusskolā notika pasākums ,,MOTOGURU” Karjeras nedēļas 2018 ietvaros. Šis pasākums lekcijas – nodarbības formātā ļāva vidusskolēniem iepazīties ar auto-moto jomas profesijām, ar iespējām darboties šajā jomā Latvijā.

Pirmā pasākuma daļa, kuras laikā skolēni dzirdēja arī kādu veiksmes stāstu, notika skolas telpās.

Skolēni tika iepazīstināti ar Auto/Moto pasaules profesijām, darba specifiku, nepieciešamām iemaņām un tie tika aicināti sasaistīt savu nākotnes profesiju ar savu dzīves aizraušanos.

 

Skolēni uzzināja par auto/moto nozari Latvijā, tās sniegtajām iespējām nākotnes profesijai, nepieciešamajām kompetencēm un rakstura īpašībām. Lektori veicināja skolēnu interesi par auto/moto sportu un braukšanas tiesību iegūšanu, kas noder turpmākajā karjerā

Nodarbības laikā vidusskolēni tika iedrošināti palikt Latvijā un realizēt savus sapņus dzimtenē Pasākuma ietvaros skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar  ikdienas darba pienākumiem, kā arī  izglītības, pašizglītības un personīgās izaugsmes iespējām. Tika runāts par nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām. Lektori pastāstīja par atšķirību starp sportu un ikdienu auto/moto nozarē.

Skolēniem bija dota iespēja apskatīt  mācību un sporta motociklus, ekipējumu, tā ražotājiem un profesijām, kas strādā nozarē, kā arī veikt izmēģinājuma braucienus ar instruktoru.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

7.b klase – Restorānu servisa skolā

 1. gada 26. septembrī 7.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju M. Čerepenko devās uz Restorānu servisa skolu Rīgā.

Mērķis:

 • iepazīties ar ēdināšanas speciālistu profesijām, kuras var apgūt Restorānu servisa skolā;
 • piedalīties radošajā darbnīcā.

Ekskursija skolēniem ļoti patika.

4. klašu skolēni - mācību ekskursijā - Restorānu servisa skolā

Rīgas 54.vidusskolas 4.a, b klases skolēni un klases audzinātāja  Jeļena Majakova gada 14. septembrī ciemojās Restorānu servisa skolā.

Skolēni uzzināja:

 • Skola sagatavo augstākā līmeņa profesionāļus darbam labākajos restorānos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Mācību darbā izmantot tikai labāko inventāru, produktus un mācību materiālus.
 • Sadarbojas ar atzītiem un uzticamiem partneriem, nodrošinot audzēkņiem kvalitatīvu mācību vidi un labākās prakses iespējas.

Restorānu servisa skolā var apgūt šādas izglītības programmas: pavārs, viesmīlis, konditors, restorāna speciālists.

Skolēniem ļoti patika.

Rīgas 54. vidusskolas  pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Iepazīstam ugunsdzēsēja un glābēja profesiju!

Rīgas 54. vidusskolas 5. un 7. klašu skolēni apmeklēja VGDU daļu. Skolēni iepazinās  ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, apskatīja ugunsdzēsēju depo un VUGD tehniku tuvplānā, varēja izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju aizsargtērpu un pasēdēt ugunsdzēsēju mašīnā.  Katrs izmēģināja trāpīt ūdens strūklu no liela hidranta spainī. Skolēni ar interesi klausījās par iespējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. Daudzi skolēni iedvesmas pilni izteica vēlēšanos apgūt ugunsdzēsēja profesiju.

VUGD darbinieki skolēniem atgādināja arī drošības noteikumus, izskaidrojot pārgalvīgas rīcības iespējamās sekas, sniedza atbildes uz bērniem interesējošiem jautājumiem.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Kas ietekmē karjeras izvēli?

10.05.2018. skolā notika nodarbības ,,Kas ietekmē karjeras izvēli?”

Šis pasākums tika organizēts ,,Karjeras attīstības atbalsta” projekta ietvaros.

Izglītības iestādes ,,Laimes kalve “ lektore Oksana Černova saprotamā valodā pastāstīja, kas ietekmē karjeras izvēli.

Nodarbības laikā 7.a, 7.b, 8.a, 8.b., 9.a un 9.b klašu skolēni uzzināja, kas ir kompetences, kāpēc vajadzīga izglītība, kā var motivēt sevi mācīties, lai tālāk varētu veikt pareizu profesijas izvēli. Skolēni aizpildīja testa lapas, kā arī guva atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

Tikšanās ar SIA ,,Giline for life”

25.04.2018. skolā KAA projekta ietvaros

bija tikšanās ar SIA ,,Giline for life” , kas nodarbojas ar marmelādes konfekšu ražošanu, pārstāvi.

Tikšanās laikā 7.a un 7.b klašu skolēni varēja uzzināt:

 1. par uzņēmuma tapšanu no ,, idejas līdz realizācijai”
 2. par darba specifiku, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, profesijām uzņēmumā
 3. notika produktu degustācija
 4. meistarklases laikā skolēni paši veidoja savas marmelādes konfektes

Skolas PKK I.Vorobjova

 

Veselīgu našķu pagatavošanas meistarklase

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

2018.gada 20. aprīlī  Rīgas 54. vidusskolas 1., 2. klašu skolēni  iepazinās ar ražošanas uzņēmumā “Sēklu muss” iesaistīatjām profesijām, iejutās veselīgas pārtikas ražotāja profesijā. Pasākuma “Ražots Latvijā” laikā skolēni iepazinās ar uzņēmējdarbību, nepieciešamajām darba prasmēm sava biznesa veidošanai. Skolēni radīja saldumu pārtikas produktus – batoniņus un trifeles – pagatavoja, izdekorēja un iepakoja.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem

19.04 skolā notika 11. Un 12.klašu skolēnu tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem. Tikšanās laikā pašvaldības policijas pārstāvji pastāstīja par darbu policijā, par policistu pienākumiem, par nepieciešamām iemaņām un prasmēm, kas vajadzīgas, lai strādātu policijā. Policisti pastāstīja par apmācībām pirms stāšanās darbā, par izaugsmes iespējām un bonusiem, kas paredzēti visiem Rīgas pašvaldības policistiem. Tikšanās laikā policijas darbinieki atbildēja uz jautājumiem, demonstrēja video par savu darbu un ļāva pielaikot speciālo apģērbu, kas ir vajadzīgs ārkārtējos gadījumos.

Skolas PKK I.Vorobjova

Meistarklase “Sēklu muss”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

2018.gada 18. aprīlī  Rīgas 54. vidusskolas 6. klašu skolēni  tikās ar praktizējošu uzņēmēju, SIA “Sēklu muss” vadītāju A.Nazarecu. Pasākuma “Ražots Latvijā” laikā skolēni guva priekšstatu par biznesa perspektīvām Latvijā. Uzņēmuma “Sēklu muss” vadītāja dalījās pieredzē, iepazīstināja skolēnus ar savu darbību, pastāstīja  par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai strādātu komandā. Skolēni radīja saldumu pārtikas produktus – batoniņus un trifeles. Skolēni uzzināja, kādi ir uzņēmuma vadītāja pienākumi, kādi ir saldumu ražotāja galvenie pienākumi. Skolēnus interesēja arī uzņēmuma darba vide,  instrumenti, nepieciešamās prasmēm un iemaņas. Pasākuma dalībnieki guva nelielu ieskatu  produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un iesaiņošanai.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Konfelādes meistarklase

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

2018.gada 17. aprīlī  Rīgas 54. vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni iepazinās  ar  ģimenes uzņēmuma  „Ik Snigol”, kas nodarbojas ar marmelādes un dabīgo sīrupu ražošanu, privātā biznesa īstenošanu no idejas  līdz realizācijai. Skolēni noskaidroja, kādi darbi jāveic, lai izveidotu privāto biznesu, lai panāktu produkcijas atpazīstamību un izietu starptautiskajā tirgū.

Meistarklases laikā skolēni noskaidroja, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas ar pārtikas ražošanas  jomu saistītajās profesijās, tuvāk iepazinās ar pārtikas tehnologa profesijai nepieciešamajām kvalitātēm, izprast šī darba nozīmi pārtikas ražošanā.  Visiem skolēniem bija iespēja pašiem pagatavot savu konfelādi, tā iemēģinot roku un iejūtoties marmelādes ražotāja profesijā.

Pēc pasākuma skolēni kopā ar klases audzinātājāmpārrunāja dzirdēto un redzēto, zīmēja konfelādes tapšanas darbu procesus.

Paldies klases audzinātājām J. Majakovai, I. Petrovai un R. Dņestrjanskai par sadarbību!

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Meistarklase keramikas darbnīcā

Pasākums “Ražots Latvijā” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 2018. gada 22. - 27. martā. Rīgas 54. vidusskolas 5. – 6. klašu skolēni vienu dienu kopā ar klases audzinātājiem viesojās SIA  “Mersart” darbnīcā, lai iepazītu mākslas keramiķa profesiju un paši veidotu savu suvenīru no māla.

Skolēnos tas izraisīja lielu interesi. Skolēni atsauksmēs  rakstīja, ka keramiķa profesija ir grūta, sarežģīta, bet interesanta.  Skolēni labprāt iejutās keramiķa profesijā un ar aizrautību veidoja dažādas figūras no māla, kuras viņi saņems, kad tās tiks apdedzinātas krāsnīs.

Pedagogs karjeras konsultants M. Čerepenko

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Darba pasaules iepazīšana”

22.03.2018. Rīgas 54.vidusskolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums, ko vadīja karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Nodarbībās piedalījās 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10. un 11. klašu skolēni. Skolēni tika sadalīti trijās grupās. Lekcijas temats bija ,,Darba pasaules iepazīšana”. Skolēni uzzināja par iespējām sākt pelnīt naudu mācoties skolā, par to, kas tiek ražots Latvijā un par oriģināliem produktiem, ko veidojuši Latvijas skolēni un kuri tiek sekmīgi pārdoti gan mūsu valstī, gan ārzemēs.

Skolas PKK I.Vorobjova

Lepojamies!

2018. gada 9. martā 6. b kl. skolēns Gļebs Ragozins piedalījās “Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā boksā”. Gļebs sekmīgi cīnījās un ieguva 1. vietu čempionātā boksā.

Pedagogs karjeras konsultants un  6. b kl. audz. M.Čerepenko

Viss par mācībām ārzemēs!

"Starptautiskās izglītības dienas" 2018. gada 24. martā

24.martā Rīgā viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija konferenču centrā notiks ikgadējā izstāde “Starptautiskās izglītības dienas”. Vairāk kā 80 dalībnieku, kas pārstāv vairāk kā 100 mācību iestādes no visas pasaules, piedalīsies šajā pazīstamajā un Baltijas valstīs lielākajā specializētajā izstādē par mācībām ārzemēs.

Tiek aicināti vidusskolēni, viņu vecāki un pedagogi  apmeklēt izstādi 24.martā  plkst. 10.00 - 17.00 (ieeja bez maksas).

Izstādē būs pārstāvētas:

 • universitātes un augstskolas;
 • biznesa skolas un profesionālās koledžas;
  starptautiskās angļu valodas skolas;
 • valodu nometnes;
 • privātās un valsts skolas un koledžas;
 • starptautiskie eksāmeni IELTS, Cambridge English, Aptis un citi;
 • informācija par kredītiem, stipendijām un bezmaksas mācībām.

Izstādes ietvaros notiks dažādi semināri un prezentācijas.

Ja jūs plānojat apmeklēt šo izstādi, apstipriniet savu ierašanos un paziņojiet aptuveno cilvēku skaitu, kas būs kopā ar jums.

Ar cieņu,

BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION

tel. 63607869

Informāciju sagatavoja un ievietoja PKK Marija Čerepenko

 

Izstāde ,,Skola – 2018”

23.februārī Rīgas 54.vidusskolas 9.a,9.b,11.a un 12.a klašu skolēni apmeklēja izstādi Skola – 2018 Ķīpsalas izstāžu centrā. Tur viņi varēja apskatīt stendus , kuros tika prezentētas Latvijas un ārvalstu  koledžas un augstskolas. Skolēniem bija iespēja klātienē uzdot jautājumus augstskolu un koledžu pārstāvjiem par mācībām šajās iestādēs un iespējām apgūt dažādas profesijas.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

Iepazīstam biškopja profesiju!

2018. gada 20. un 21. februārī skolā viesojās biškopības saimniecība "Kalnu medus". Sandis Akmanis iepazīstināja 1. – 4. klašu skolēnus ar biškopja profesiju, darba instrumentiem. Skolēni aktīvi iesaistījās nodarbībā, ieguva jaunas zināšanas par  bitēm, medu un biškopja profesiju, izbaudīja garšīgo ziedu medu.

Paldies Sandrim Akmanim par lieliskajām nodarbībām!

PKK Marija Čerepenko

 

RTU un tomāti

Projektu dienu ietvaros 8.b klase apmeklēja “Getliņi Eko SIA”. Skolēni iepazinās tomātu un gurķu audzēšanu. Sadzīves atkritumu poligons ir mūsdienīgs, tehnoloģisks un draudzīgs apkārtējai videi. Skolēni iepazinās ar dažādiem tehnoloģijas profesiju pārstāvjiem: inženieriem, bioķīmiķiem u.c.
Pēc tam skolēni devās uz RTU un apmeklēja materiālzinātnes un ķīmijas mašīnbūves un transporta, enerģētikas un elektronikas fakultāti, lai iegūtu informāciju priekšstatu par to, kur var iegūt augstāko izglītību, lai varētu strādāt mūsdienīgos uzņēmumos, kur ražo dažāda veida produkciju.

Diskusija – nodarbība ,,Kas ietekmē karjeras izvēli”

Šā gada 16.februārī skolā notika diskusija – nodarbība, ko vadīja Biedrības ,,Laimes kalve” lektore Oksana Černova. Šī nodarbība bija paredzēta 10.a un 11.a klases skolēniem. Nodarbības laikā skolēni atbildēja uz jautājumiem, izteica savas domas par nākotnes plāniem , kas saistīti ar profesijas izvēli, pildīja uzdevumus, uzzināja, kas ir kompetences un kas jāzina, lai varētu pareizi izvēlēties profesiju.

8.a klases skolēns Leons Podbrezskis - Ēnu dienā Saeimā

Saeimā Ēnu dienā, 2018. gada 14.februārī, viesojās Rīgas 54. vidusskolas 8.a klases skolēns Leons Podbrezskis, lai klātienē iepazītu parlamenta darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Skolēnus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,  jaunieši varēja apskatīt  Saeimas nama telpas,  apmeklēt komisiju sēdes un redzēt citus parlamenta plānotos pasākumus, to starp Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Džona Berkova (John Bercow) vizīti Saeimas namā.

Leons bija deputāta Artusa Kaimiņa ēna. A. Kaimiņam bija 15 ēnas. Leons kopā ar citām A.Kaimiņa ēnām vēroja arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darbu. Vēlāk notika ēnotāju diskusija ar A. Kaimiņu.

Artuss Kaimiņš  ir Leona deputāts favorīts. Leons uzskata, ka Artuss ir deputāts, kurš aizstāv tautas intereses un izpilda solīto.

Leons Ēnu dienā guva lielisku pieredzi.

 

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolā «Tehniskās jaunrades diena»

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 2018. gada 25. un 26. janvārī skolā viesojās zinātkāres centra "ZINOO RĪGA" pārstāvji, kas vadīja karjeras izglītības nodarbības skolēniem, veidojot izpratni par karjeras iespējām zinātnes jomā. Pavisam notika 5 veidu nodarbības: Fidžet spineri, Uzveic plūdus, Zemestrīce, Gudrais plastilīns un Morzas kods.

Pasākumā tika iesaistītas visas klases. Skolēnos tas izraisīja lielu interesi, rosināja bērnu un jauniešu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, attīstīja praktiskās iemaņas dabaszinātņu, elektronikas u. c. tehnisko disciplīnu jomā.

Vecāko klašu skolēni starpbrīžos meklēja atbildes uz jautājumiem un pildīja uzdevumus, kas bija apskatāmi uz “ZINOO RIGA” izvietotajiem plakātiem skolas 2. stāva gaitenī. Par iesniegtajām atbildēm skolēni ieguva balvu – pildspalvu.

Pedagogs karjeras konsultants M. Čerepenko

“Ātrie un uzmanīgie” konkursa “Gribu būt mobils” Rīgas pusfinālā

2018. gada 16. janvārī skolas komanda “Ātrie un uzmanīgie” (8.a klases komanda) piedalījās CSDD konkursa “Gribu būt mobils” pusfinālā. Konkurss notika Motormuzejā.
Konkursa laikā dalībnieki rādīja savas zināšanas ceļu satiksmes drošības noteikumos, iesaistījās stafetē, interaktīvos uzdevumos un demonstrēja mājas darbu par informatīvi izglītojošo kampaņu gājēju drošībai “REDZI – PAREDZI!”. Kampaņas mērķis bija pievērst uzmanību potenciāla riska situācijām pilsētās un iepazīstināt vadītājus un gājējus ar bīstamu situāciju priekšvēstnešiem. Visos pusfināla kontrolpunktos bija jāizmanto savas teorētiskās zināšanas un jāizmanto arī radošā pieeja. Veiksmīgam startam noderēja gan saliedēts komandas gars, gan spēja individuāli parādīt labu sniegumu. Komandas dalībnieki ieguva diplomu un balvas.
Paldies komandas dalībniekiem:
Jūlijai Krotovai
Iļjam Gugaļimskim
Andrejam Korovskim
Dmitrijam Ščukam.

Paldies par atsaucību un sadarbību skolotājai Tatjanai Bogdanovičai.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

IK “Signol” (Konfelāde) izbraukumekskursijā Rīgas 54. vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas 54. vidusskola īstenoja pasākumu “Ražots Latvijā”. 2018. gada 11. janvārī 5. un 6. lases skolēniem bija iespēja iepazīties ar  Konfelādes ražotājiem, iejusties degustatora lomā, degustējot marmelādi un sīrupus. Skolēni izveidoja savu marmelādi, iesaiņoja to.

Informācija: Rīgas 54. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko.

Iepazīstam medmāsas profesiju!

Kārtējo reizi 07. decembrī  skolā viesojās Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (RSU SKMK) pārstāvji, šoreiz  9. klašu skolēniem. Viņi  iepazinās ar izglītības iestādes studiju programmām, kā arī veica injekciju, iejutās medmāsas lomā. Skolēni iepazinās ar medicīna māsas instrumentiem, speciālo apģērbu, darbu.

PKK M.Čerepenko

Tikšanās ar mācību centra „LANDO” pārstāvi

2017 gada 1. decembrī Rīgas 54. vidusskolā notika nodarbība 6.a un 6.b klases skolēniem – informācijas ātra iegaumēšana un atmiņas attīstīšana. Nodarbībā skolēni uzzināja, kā galvas smadzenes apstrādā informāciju, kā darbojas dažādas galvas smadzeņu daļas un kāpēc ir vajadzīga uzmanība. Skolēni pārbaudīja savu uzmanību, darbojās ar sagatavotiem materiāliem – krāsainām tabulām.

Paldies 6.a klases audzinātājai M. Trocei par sadarbību!

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

KAA projekta pasākums “Ražots Latvijā” – ceptuvē “Lāči”’

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas 54. vidusskolas 1. un 2. klases skolēni 2017.29.11. īstenoja pasākumu “Ražots Latvijā”, dodoties ekskursijā uz ceptuvi “Lāči”, lai  iepazītos ar cepēja - maiznieka profesiju, viņa darbarīkiem, ražošanas procesu. Skolēni arī paši piedalījās maizes cepšanas procesā  – veidoja savu gardumu. Skolēnu atsauksmes par redzēto bija lieliskas.

Mācību ekskursija tika finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Paldies jaukajiem ceptuves darbiniekiem, klases audzinātājām Ludmilai Makarovai un Jevgeņijai Varlamovai par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Rīgas 54. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko.

KAA pasākums “Ražots Latvijā” – ekskursijas uz VAS "Starptautiskā lidosta “Rīga”

2017.23.11. Rīgas 54. vidusskolas PKK Marija Čerepenko organizēja KAA pasākumu “Ražots Latvijā” 3. – 4. klasēm - ekskursijas uz VAS "Starptautiskā lidosta “Rīga”. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros.
Skolēni iepazinās ar starptautiskās lidostas “Rīga” nepieciešamajām profesijām, iepazinās ar reģistrācijas, kontroles un drošības, bagāžas izņemšanas procesa darbiniekiem, dispečera darbu, guva jaunus iespaidus par profesijām, kas saistītas ar aviāciju un darbinieku amatiem uzņēmumā.
Interesants bija gida stāstījums. Interesnata skolēniem likās drošības pārbaude lidostā. Drošības darbinieki viņus pārbaudīja kā īstus pasažierus, dažiem skolēniem bija jāiziet atkārtota pārbaude.
Pasākums rosināja skolēnus padomāt par saviem nākotnes nodomiem saistībā ar iepazītajām profesijām lidostā.
Varbūt starp mums ir nākamais lidotājs, stjuarte, dispečeris…?
PKK M. Čerepenko

 

Profesiju sīrups — 4. klasēm

2017.23.11. Rīgas 54. vidusskolas 4. klašu skolēnu komanda "Sprīdītis" piedalījās KI pasākumā "Profesiju sīrups". Pasākums notika Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolā. Mūsu skolas skolēnu komanda piedalījās kopā ar profesijas ekspertēm – sporta kluba fitnesa trenerēm Natāliju Korovsku un Tatjanu Morozovu.

Skolēni iepazinās ar dažādu profesiju ekspertu darbu, aktīvi piedalījās profesiju pārstāvju darbnīcās. Skolēni guva pozitīvas emocijas – viņi dejoja kopā ar fitnesa trenerēm, vingroja kopā ar fizioterapeiti,  gatavoja saldējumu mohito pavāra darbnīcā, kopā ar dizaineri iekārtoja istabu u. c.

Paldies 4.a un 4.b klases audzinātājām I. Petrovai un R. Dņestrjanskai par skolēnu sagatavošanu pasākumam!

Paldies profesijas ekspertēm fitnesa trenerēm N.Korovskai un T.Morozovai par skolēniem sniegto iespēju!

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko